10701 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 porušena v Automaticky nebo MDI

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku
%3 = číslo chráněné oblasti

Je porušena chráněná oblast NCK vztažená k obrobku. Je nutno si uvědomit, že aktivní je ještě jedna chráněná oblast vztažená k naástroji. Chráněnou oblastí vztaženou k obrobku lze projet po novém startu NC.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Projet chráněnou oblastí lze po novém startu NC.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.