14755 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby bez pojezdu

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Programované synchronní pohyby příp. funkce "Více posuvů" potřebují pojezd příp. je hodnota pojezdu 0.

1                Alarm se od P3.2 již nepoužívá.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Změnit technologický program.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.