28008 NCU-Link: Nastavení časovače NCU %1 je rozporné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU

Chybové hlášení modulu NCU-Link.

Při rozběhu NCU-Linku zjistila lokální NCU (na které je zobrazen alarm), že mezi  projektováním vlastního timeru a projektováním NCU s číslem podle parametru alarmu existují protiklady.

Odezva

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat projektování dat stroje.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.