Chybove hlaseni

Bod dotyku není dosažitelný

Příčina chyby

Pri cyklu TCH PROBE 0 (DIN/ISO: G55) nebo pri pouziti rucniho cyklu dotykove sondy nebylo behem drahy, definovane ve strojnim parametru MP6130 dosazeno bodu dotyku.

Odstranění chyby

- Predpolohovat dotykovou sondu blize k obrobku. - Zvetsit hodnotu v parametru MP6130.