Chybove hlaseni

Chyba polohování

Příčina chyby

Polohová odchylka pohybující se osy je větší než hodnota, zadaná ve strojním parametru MP1710 (ve vlečeném provozu) či v MP 1410 (v předřízeném provozu). - tupý nástroj - příliš velký pracovní posuv - příliš nízké otáčky vřetena - nedostatečné mazání - mechanická zatuhlost stroje - otřesy stroje - chyba hardware v regulačním obvodu - u analogových os: příliš velký drift - u analogových os: chybné servo - u analogových os: chybné uhlíky motoru

Odstranění chyby

- nahraďte tupý nástroj - snižte pracovní posuv, zvyšte otáčky - zkontrolujte mazání - odstraňte mechanickou zatuhlost - odstraňte možné zdroje otřesů - u analogových os: srovnejte drift - u analogových os: vyměňte uhlíky tacha, vylaďte tacho - u analogových os: vyměňte uhlíky motoru - obraťte se na technickou podporu