Chybove hlaseni

Dotykový palec v kontaktu

Příčina chyby

Dotykový hrot je vychýlený již při odstartováni snímacího cyklu.

Odstranění chyby

- Vyjeďte dotykovou sondou, znovu odstartujte snímací cyklus. - Při opakování této chyby nechte zkontrolovat dotykovou sondu, zda není poškozena. - Je-li to nutné, obraťte se na servisní firmu.