Chybove hlaseni

Vyměňte baterii dotykové sondy

Příčina chyby

Baterie v dotykové sondě je vybitá.

Odstranění chyby

Vyměňte baterii.