Chybove hlaseni

C350 Nepřipraven osový modul %.2s

Příčina chyby

- bezpečnostní relé nejsou sepnuta (např. konektor X71 a X72 na UV, X73 na HEIDENHAIN zásuvné kartě pro Simodrive) - PWM kabel sběrnice je přerušen - přerušení signálu v rozvaděči - defektní modul osy - PWM-rozhraní na řízení je defektní - není impulsní uvolnění pro modul osy - příliš velké Uz - příliš malé 5V napájení - měnič není připraven - vadná deska regulátoru motoru - PWM-kabel je vadný - zarušení

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte zapojení a řízení impulzního uvolnění - zkontrolujte Uz - U nerekuperačních systémů: je připojen brzdný odpor? - U rekuperačních systémů: je aktivována rekuperace? - zkontrolujte zemnění a stínění kabelu - vyměňte výkonový modul - u P-řízení: vyměňte kartu interface - vyměňte kartu regulátoru motoru