Chybove hlaseni

C370 Posun úhlu snímače mot. %.2s

Příčina chyby

- vadný motorový snímač - kabel k motorovému snímači je vadný - chybný kontakt či vlhkost v signálovém konektoru - do motoru vnikla vlhkost - vadná deska regulátoru

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - zkontrolujte motorový snímač a kabely - vyměňte kartu regulátoru