Chybove hlaseni

C3B0 Motor %.2s se netočí

Příčina chyby

- měnič není připraven - porucha na RDY-vstupu výstupního konektoru PWM - motor blokován - vadný motor - vadný kabel k motoru - do motoru vnikla vlhkost - měnič není připraven - vadný měnič - porucha na RDY-vstupu výstupního konektoru PWM - vybrán chybný motor (MP2200.x) - špatně zadáno přiřazení PWM výstupů v MP120.x - špatně zadáno přiřazení vstupů od snímače v MP112.x - zaměněny silové kabely motoru - zaměněny kabely motorových snímačů - chybné připojení motoru

Odstranění chyby

- obrate se na technickou podporu - zkontrolujte měnič - zkontrolujte motor a zapojení kabelů - zkontrolujte strojní parametry