Chybove hlaseni

C3C0 Překročen proud motoru %.2s

Příčina chyby

- chybné parametry proudového regulátoru - chybné parametry v tabulce motorů - vadný výkonový modul - vadný kabel k motoru - vadný motor - do motoru vnikla vlhkost - vadná deska regulátoru motoru

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu - je navolen správný motor a výkonový modul? - zkontrolujte vyladění regulátoru proudu - prověřte motor a kabel motoru na zkrat - vyměňte výkonový modul či kartu regulátoru