Chybove hlaseni

8B40 Není uvolnění pohonu %.2s

Příčina chyby

- Měnič není připraven k provozu - Chybí uvolnění impulsu pro výkonový modul - Příliš velké napěti meziobvodu Uz - Je aktivní signál Power-fail - Pro M-řídící systémy: je aktivní vstup NE2 - Pro P-řídící systémy: uvolnění pohonu na X50 není aktivní - Vadná řídící deska regulátoru pohonu - Vadný kabel PWM - Rušivé impulsy

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu. - Zkontrolujte ovládáni a kabeláž při uvolnění impulsu - Zkontrolujte napětí meziobvodu Uz - Zkontrolujte obvod CentralSTOPu - Pro napájecí modul bez rekuperace: je připojený brzdný odpor ? - Pro napájecí modul s rekuperací:je aktivována rekuperace ? - Vyměňte výkonový modul - U P-řídících systémů: vyměňte interface kartu - Vyměňte řídící desku regulátoru motoru