Chybove hlaseni

8040 Přehřátí chl.zdroje UV 1xx

Příčina chyby

- teplota chladiče napájecího modulu UV 1xx je příliš vysoká - teplota v rozvaděči je příliš vysoká - zašpiněné výplně filtrů - defektní klimatizační zařízení v rozvaděči - defektní ventilátor v UV - defektní teplotní čidlo - další vzestup teploty chladiče způsobí odpojení

Odstranění chyby

- odstavte stroj, nechte motor vychladnout - pokračujte v obrábění se sníženým výkonem (snižte posuv) - vyčistěte výplně filtrů - zkontrolujte klimatizační zařízení v rozvaděči - obraťte se na technickou podporu