Chybove hlaseni

8041 Překročen proud Iz v UV 1xx

Příčina chyby

- proud meziobvodu napájecího modulu UV 1xx je příliš velký - stroj je během obrábění obrobku přetížen

Odstranění chyby

- pokračujte v obrábění se sníženým výkonem (snižte posuv, nahraďte tupý nástroj, apod.)