Chybove hlaseni

8BD0 Vlečná odchylka moc velká %.2s

Příčina chyby

- polohová odchylka pohybující se osy je větší než hodnota, zadaná ve strojním parametru MP1720.x (ve vlečeném provozu) či v MP 1420.x (v předřízeném provozu) - přetížení pohonu - nedostatečné mazání - mechanická zatuhlost stroje - otřesy stroje - chyba hardware v regulačním obvodu - u analogových os: defekt serva

Odstranění chyby

- snižte pracovní posuv, zvyšte otáčky. - zkontrolujte mazání - odstraňte mechanickou zatuhlost - odstraňte možné zdroje otřesů. - u analogových os: zkontrolujte servo - při opakovaném výskytu se obraťte na technickou podporu