Chybove hlaseni

Orientace není povolena

Příčina chyby

- Váš stroj není vybaven orientovaným vřetenem - orientaci vřetena nelze provést

Odstranění chyby

- dbejte pokynů příručky ke stroji! - zkontrolujte strojní parametr 7442 a hodnotu pro M-funkci resp. zadejte -1 pro orientaci vřetena přes NC