Chybove hlaseni

8820 Úhel pole není známý %.2s

Příčina chyby

- Nebyl dosud zjištěn úhel pole motoru na referenčním bodu snímače motoru.

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte záznam v MP2254.x- Příp. v režimu " nastavení regulátoru proudu" zjistěte úhel pole (stiskněte softtlačítko "FIELD ORIENT." ) Pozor: motorem musí být možno volně otáčet (žádné blokování, žádná svislá zavěšená osa, žádné mechanické omezení). - Zkontrolujte položku "typ snímače" v tabulce motorů resp. MP2206.x .