Chybove hlaseni

8830 EnDat: Nezadán úhel pole %.2s

Příčina chyby

- Úhel pole motoru s nenastaveným snímačem EnDat nebyl zjištěn - Načtené seriové číslo EnDat nesouhlasí s uloženým seriovým číslem EnDat.

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Příp. v režimu " nastavení regulátoru proudu" zjistěte úhel pole (stiskněte softtlačítko "FIELD ORIENT." ) - Zkontrolujte položku "typ snímače" v tabulce motorů resp. MP2206.x .