Chybove hlaseni

E014 Chybný vypínací test CC

Příčina chyby

- CC vypínací signál: -N0 nespíná obě CC

Odstranění chyby

- Hardware porucha - Zkontrolujte propojení obou karet regulátoru - Informujte servisního partnera