Chybove hlaseni

Chybí osa nástroje

Příčina chyby

Naprogramoval jste blok polohy, kde ma byt zapocitana korekce delky nastroje. Nebyl definovana osa nastroje.

Odstranění chyby

Zadejte osu nastroje v bloku TOOL CALL (ISO: T block), který je v poøadi pøed blokem polohy.