Chybove hlaseni

C280 Chyba ref.úhlu snímače %.2s

Příčina chyby

- Chybný úhel reference polohy rotoru (MP 827, MP 1113)

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte parametr MP 827 / MP 1113