Chybove hlaseni

C290 Chyba napětí Uz %.2s

Příčina chyby

- Chybné napětí meziobvodu Uz

Odstranění chyby

- Obraťte se na servisní firmu - Zkontrolujte parametr napětí meziobvodu (MP 827, MP 1113)