Chybove hlaseni

8A90 Bezpečnostni modul %.2s

Příčina chyby

- toto neni safety-oriented rizeni: - pohon nemuze byt spusten kvuli blokovani ze safety modulu - vypnete pohon odpojeni externiho uvolneni pohonu na vstupu safety modulu - porucha safety modulu (vymenit) - safety-oriented rizeni: - pohon nemuze byt vypnut za provozu stroje - pohon je vypnut kvuli prepnuti stroje do nepripustneho provozniho stavu

Odstranění chyby

- safety modul je pripojen pouze do CC: - aktivujte externi uvolneni pohonu na prislusnem vstupu safety modulu ( pouzijte 24V) - safety moduly jsou pripojeny na MC a CC: - vsechny pohony: - zkontrolujte funkci ochranneho spinace krytu prac. prostoru stroje - uvolnete CENTRAL STOP - pouze pohon vretena: - zkontrolujte funkci upinace nastroje (sepnuti) - zkontrolujte uvolnovaci klavesy - zkontrolujte spinaci kontakty - vymente safety modul (moduly) - informujte servisniho partnera