Chybove hlaseni

PROFIBUS-vstupy nejsou aktualizovány

Příčina chyby

Překročena doba reakce Profibusu. Po vzniku tohoto hlášení PLC program vykonal PLC cyklus se starými PROFIBUS vstupními daty.

Odstranění chyby

Při opakovaném výskytu hlášení se obraťte na servisní firmu.