Chybove hlaseni

PROFIBUS-vstupy nejsou aktualizovány

Příčina chyby

Překročena doba reakce Profibusu. Po vzniku této chyby PLC program vykonal dva PLC cykly se starými PROFIBUS vstupními daty.

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu