Chybove hlaseni

Chybějí globální parametry

Příčina chyby

Pokusili jste se otestovat či spustit program, kde nejsou v hlavičce definovány globální parametry cyklu.

Odstranění chyby

Doplňte definice v hlavičce programu.