Chybove hlaseni

smarT.NC není možný

Příčina chyby

Pokusili jste se přeponout do režimu smarT.NC, ačkoli program běží v režimu testu.

Odstranění chyby

Ukončete režim testu a poté přepněte do režimu smarT.NC . Paralelní provoz současně není možný.