Chybove hlaseni

Chybí souřadnice otočného stolu

Příčina chyby

V kinematické tabulce chybí souřadnice středu rotační osy .

Odstranění chyby

Zkontrolujte kinematickou tabulku. Obraťte se případně na výrobce stroje.