Chybove hlaseni

Není definována kinematika

Příčina chyby

Použili jste M128, aniž aniž byl byla definována geometrie stroje v kinematické tabulce.

Odstranění chyby

Zkontrolujte kinematickou tabulku. Obraťte se případně na výrobce stroje.