Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

V NC-bloku APPR nebo DEP vznikne díky použití Q-parametru nepřípustný mezivýsledek: délka tangenciální přímky k najeti na nebo odjetí od obrysu je záporná.

Odstranění chyby

Upravte NC program.