Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

V NC-bloku APPR nebo DEP vznikne díky použití Q-parametrů nepřípustný mezivýsledek: úhel středu tangenciálního kruhu k najetí na nebo odjetí od obrysu je záporný.

Odstranění chyby

Upravte NC program.