Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

V cyklu "otevřený obrys" vznikne použitím Q-parametru nepřípustný mezivýsledek: délka tangenciální přímky k najetí na a odjetí od obrysu je záporná.

Odstranění chyby

Upravte NC program.