Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

V cyklu "otevřený obrys" vznikne použitím Q-parametru nepřípustný mezivýsledek: úhel středu tangenciálního kruhu k najetí na, popř. odjetí od obrysu je záporný.

Odstranění chyby

Upravte NC program.