Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

Při programovaném polohování rotační osy s dráhovým posuvem v mm/min (M116) vychází příliš velká rychlost otáčení rotačního stolu.

Odstranění chyby

Snížit velikost posuvu.