Chybove hlaseni

Cyklus 27(G127): hloubka>poloměr

Příčina chyby

- Při provádění cyklu "válcovýý plášť" je zadaná hloubka frézování větší nebo rovna poloměru válcového pláště - poměr jednotného poloměru k obráběcímu poloměru je příliš velký

Odstranění chyby

- Zadejte menší hloubku frézování v cyklu "válcového pláště" - Zadejte menší poloměr válce v cyklu "válcového pláště"