Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

Při provádění cyklu 27 "válcový plášť" je programovaný poloměr válcového pláště menší nebo roven 0.

Odstranění chyby

Upravte NC program.