Chybove hlaseni

Chybná vstupní hodnota

Příčina chyby

Při prokládaném pohybu ručním kolečkem (M-funkce M118) je programované maximální přípustné proloženi menši nez 0.

Odstranění chyby

Zadávejte pouze kladné hodnoty za M118.