Chybove hlaseni

Def.polotovaru-BLK FORM chybná

Příčina chyby

Chyba při přepočtu programovaného neobrobeného polotovaru v grafice: - Jako osa vřetene nebyla zadána X, Y nebo Z. - Délka hrany je záporná (minimální a maximální ohraničení je prohozeno. - Délka hrany je menší než 0.1 mm. - Délka kratší hrany je menší než cca. 1% delší hrany.

Odstranění chyby

Upravte NC program.