Chybove hlaseni

smarT.NC není povolen

Příčina chyby

Pokusili jste se navolit režim smarT.NC, ačkoli není správně nastavena struktura cyklu.

Odstranění chyby

Navolte MOD-funkcí "iTNC 530 (340 490)" nastavení cyklu , aby bylo možno aktivovat smarT.NC .