Chybove hlaseni

Inkrementál.zadání je nepřípustné

Příčina chyby

Naprogramovali jste inkrementálně první polohu v bloku PATTERN DEF .

Odstranění chyby

První polohu v bloku PATTERN DEF je nutno zásadně programovat absolutně.