Chybove hlaseni

Přepnutí Q399 je nepřípustné

Příčina chyby

Cyklus dotykové sondy 441 je v rozporu se strojním parametrem 6165.

Odstranění chyby

Nastavte strojní parametr 6165 = 1 (MOD-Funkce,heslo 123)a potom znovu zkalibrujte dotykovou sondu.