Chybove hlaseni

MC hlídání klidového stavu %.2s

Příčina chyby

- Polohová odchylka při bezpečném stopu (SBH - Sicherer BetriebsHalt) je větší než hodnota ve strojním parametru MP545.x . - Pokud byly osy a vřeteno bržděny během aktivního central stopu a osy se zastaví dříve než vřeteno, bude klidový stav os hlídán na hodnotu z MP 545.x dokud se nezastaví i vřeteno. - Při zavření ochranných dveří v automatickém provozním režimu bude na hodnotu z MP 545.x hlídán klidový stav os, jejichž pohon je vypnut (např. zpevněné osy) - Po uvolnění potvrzovacího tlačítka se pohybuje osa zásobníku nástrojů více než dráha stanovená v MP550.x . - Po uvolnění potvrzovacího tlačítka je osa zásobníku nástrojů v pohybu déle než 3s .

Odstranění chyby

Obraťte se na technickou podporu.