Chybove hlaseni

Tangens není povolen

Příčina chyby

Pokusili jste se vypočítat tangens z úhlu 90° (nebo jeho celistvého násobku).

Odstranění chyby

Zkontrolujte výpočet, upravte NC program.