Chybove hlaseni

Funkce blokována FCL

Příčina chyby

Pokusili jste se v cyklu 22 (DIN/ISO: G122) zadat faktor posuvu Q401 menší, než 1. Tato upgrade funkce je ale na Vašem TNC prostřednictvím správy FCL zakázána.

Odstranění chyby

Upgrade funkce jsou po update software standardně zakázány. Po zadání hesla 65535 v SIK Menu je možno uvolnit tyto funkce k testovacím účelům na omezený čas. Po zadání zpoplatněného hesla můžete používat FCL funkce trvale. Kontaktujte k tomuto výrobce stroje či HEIDENHAIN.