Chybove hlaseni

8C20 Chybný snímač polohy %.2s

Příčina chyby

- Není signál od snímače polohy - Přerušení přívodního kabelu snímače polohy - Amplituda signálu snímače polohy chybí, nebo je příliš malá - Znečištění snímače

Odstranění chyby

- Obraťte se na technickou podporu - Zkontrolujte připojení snímače - Zkontrolujte funkci snímače - Zkontrolujte amplitudu signálů snímače