Chybove hlaseni

8062 Limit: Uz příliš malé

Příčina chyby

- Mezní hodnota pro minimální meziobvodové napětí, zadaná v parametru MP2192, byla překročena.

Odstranění chyby

- Obraťte se na technickou podporu - Průraz napájecího napětí v napájecím modulu - Příliš velké zatížení os -> aktivování omezení výkonu vřetena - Zkontrolujte MP2192