Chybove hlaseni

8C00 Snímač na vstupu otáček %.2s je chybný

Příčina chyby

- Není signál od snímače otáček - Přerušení přívodního kabelu snímače - Amplituda signálu snímače otáček chybí, nebo je příliš malá - Znečištění snímače

Odstranění chyby

- Zkontrolujte připojení motorového snímače - Zkontrolujte funkci motorového snímače - Zkontrolujte amplitudu signálů motorového snímače. - Obraťte se na technickou podporu