Chybove hlaseni

8C80 Amplituda příliš velká u snímače na vstupu otáček %.2s

Příčina chyby

- Amplituda signálů snímače je příliš velká, nebo je aktivní signál znečištění. - Zarušení signálů motorového snímače - Zkrat v kabelu motorového snímače - Amplituda signálu motorového snímače je příliš velká

Odstranění chyby

- Zkontrolujte připojení motorového snímače (zemnění) - Přezkoušejte motorový snímač - Obraťte se na technickou podporu