Chybove hlaseni

8C90 Amplituda příliš velká u snímače polohy %.2s

Příčina chyby

- Amplituda signálů snímače polohy je příliš velká, nebo je aktivní signál znečištění. - Zarušení signálů snímače - Zkrat na kabelu snímače - Amplituda signálu snímače je příliš velká

Odstranění chyby

- Zkontrolujte připojení snímače (zěmnění) - Proměřte snímač - Obraťte se na technickou podporu