Chybove hlaseni

Vstupní hranice překročena

Příčina chyby

Definovali jste v globálním nastavení programu hodnotu, která leží mimo povolený rozsah.

Odstranění chyby

Zkontrolujte zadávané hodnoty.